Legislatie

Legislatia utilizata de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Arges

ORDONANTA DE URGENTA nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

HOTARARE nr. 810 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea si completarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.610/2006

HOTARARE nr. 627 din 28 iulie 2015 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate

LEGE nr. 195 din 7 iulie 2015 pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Hotarare nr.1091/2014 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

Hotarare nr.1073/2014 pentru modificarea si completarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002

Ordonanta de urgenta nr 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele si tarifele nefiscale

Hotarare nr.123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Ordonanta nr.15/2014 pentru modificarea si complectarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca

Hotarare nr.473/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior

Hotarare nr.119/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002 , si pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.149/2002 - data intrarii in vigoare: 20 Martie 2014

Legea nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior

Legea nr.250/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale
Legea nr.279/2013 republicata privind ucenicia la locul de munca

OUG nr.36/2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protective sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare

Hotararea de Guvern nr.478/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.36/2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protective sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare

Legea nr. 202/2006 , privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, publicata in Monitorul Oficial nr.452/25.05.2006, modificata si completata .

Hotararea de Guvern nr. 1.610/2006 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, publicata in Monitorul Oficial nr.958/28.11.2006 , modificata si completata .

Legea nr. 76/2002 , privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial nr. 103/06.02.2002, modificata si completata .

Hotararea Guvernului nr. 174/2002 , pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial nr.181/18.03.2002,   modificata si completata .

Hotararea Guvernului nr. 377/2002 , pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, publicata in Monitorul Oficial nr. 310/10.05.2002,   modificata si completata.

Ordinul nr. 85/2002 privind aprobarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, publicat in Monitorul Oficial nr.181/18.03.2002, modificat si completat.

Ordinul nr. 123/2011 privind modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj aprobata prin Ordinul Presedintelui A.N.O.F.M. nr.85/2002, publicat in Monitorul Oficial nr.172/10.03.2011.

Hotararea Guvernului nr. 936/2004 privind procedura si criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile din Bugetul asigurarilor pentru somaj, publicata in Monitorul Oficial nr.558/23.06.2004.  

Ordonanta Guvernului nr.129/2000 , privind formarea profesionala a adultilor, publicata in Monitorul Oficial nr. 430/02.09.2000, republicata, modificata si completata.

Hotararea Guvernului nr. 522/2003 , publicata in Monitorul Oficial nr.346/21.05.2003, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevedrilor O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, modificata si completata .

Ordin nr. 502/5.254/2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, publicat in Monitorul Oficial nr.769/03.11.2003.

Ordin nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, publicat in Monitorul Oficial nr. 774/05.11.2003, modificat si completat .

Ordin nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor, publicat in Monitorul Oficial nr.774/05.11.2003, modificat si completat .

Ordonanta Guvernului nr. 7/1998 , modificata si completata , privind unele masuri de protectie sociala a personalului militar si civil, care se vor aplica in perioada restructurarii marilor unitati, unitatilor si formatiunilor din compunerea Ministerului Apararii Nationale, publicata in Monitorul Oficial nr.34/29.01.1998.

Hotararea Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial nr. 224/03.04.2002, modificata si completata.

Hotararea Guvernului nr. 278/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru prevenirea somajului, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora publicata in Monitorul Oficial nr. 224/3.04.2002.

Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca publicata in Monitorul Oficial nr. 907/11.10.2005, modificata si completata .

Hotararea Guvernului nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, publicata in Monitorul Oficial nr. 196/2.03.2006, modificata si completata prin Hotararea nr. 1212

Ordinul nr. 608/2004 pentru modificarea si completarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala, aprobate prin Ordinul nr. 171/2004 publicat in Monitorul Oficial nr. 1.129/30.11.2004.

Ordinul nr. 284/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesionala organizate prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca publicat in Monitorul Oficial nr. 733/8.10.2002.

Ordonanta de Urgenta nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr.418/15.05.2006, modificata si completata .

Hotararea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr.625/20.07.2006, modificata si completata.

Legea nr.200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, publicata in Monitorul Oficial nr.453/25.05.2006, modificata si completata .

Hotararea Guvernului nr.1850/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, publicata in Monitorul Oficial nr.1038/28.12.2006, modificata si completata .

Norme Metodologice 1.557/2008 , privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj de credite în condiţii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice publicate in Monitorul Oficial nr.569/29.07.2008.

Legea nr.72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, publicata in Monitorul Oficial nr. 217/30.03.2007, modificata si completata

Hotararea Guvernului nr.726/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, publicata in Monitorul Oficial nr.477/17.07.2007.

ORDIN nr. 279/2004 , modificat si completat, pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial nr. 725 din 11 august 2004.

ORDONANTA nr. 2/2001 , modificata si completata, privind regimul juridic al contraventiilor publicata in Monitorul Oficial nr. 410 din 25 iulie 2001;

ORDONANTA DE URGENTA nr. 116/2006 , modificata si completata, privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale publicata in Monitorul Oficial nr. 1.042 din 28 decembrie 2006;

NORME METODOLOGICE din 23 mai 2007 de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale publicate in Monitorul Oficial nr. 380 din 5 iunie 2007;

LEGEA nr. 174/2006 , privind unele masuri de protectie sociala a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii padurilor catre fostii proprietari publicata in Monitorul Oficial nr. 438 din 22 mai 2006.

Legea nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 878/28.12.2010.

Legea cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 877/28.12.2010.

Ordinul nr. 77/2011 pentru aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010, publicat in Monitorul Oficial nr. 48 din 19.01.2011.

Ordonanta de Urgenta nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar fiscale, publicata in Monitorul Oficial nr. 891 din 30.12.2010.

Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial nr. 888/30.12.2010, modificata si completata .

Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, publicata in Monitorul Oficial nr. 72/05.02.2003, modificata si completata

Ordonanta nr. 9/2010 , privind masuri pentru diminuariea consecintelor restructurarii si reorganizarii unor sociatati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar, publicata in Monitorul Oficial nr. 70/30.01.2010, modificata si completata .

Legea nr.118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicata in Monitorul Oficial nr.441/30.06.2010.

Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, modificata si completata , publicata in Monitorul Oficial nr.365/29.05.2007.

Legea nr.283/2011 privind aprobarea O.U.G. nr.80/2010 pentru completarea art.11 din O.U.G. nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar

O.U.G. nr.54/2011 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea in limita alocata cheltuielilor de personal din MAI pentru anul 2011

Horararea de Guvern nr.1007/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art.1 alin.1) din O.U.G. nr.54/2011

Horararea de Guvern nr.855/2013

Horararea de Guvern nr.871/2013

Ordinul nr.151/2013

ART. 296^18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal , modificata si completata .

Ordin 177 din 2012 pentru modificarea codurilor COR .

Hotararea 950/2012 prin care se modifica HG600/2009 privind eliberarea adeverintelor PEAD

Copyright © 2014, AJOFM -Judetul Arges - All Rights Reserved