Prezentare Proiecte

Anunt pentru angajatori Proiect SPO LOCAL-DIRECT ACCESIBIL, 12 noiembrie 2015, aici

UNIT 4 RMPD - Ucenicie si stagii pentru somerii non-NEET din Regiunile mai putin Dezvoltate

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) implementeaza pe o perioada de 32 de luni, proiectul „UNIT 4 RMPD – Ucenicie si stagii pentru somerii non-NEET din Regiunile mai putin Dezvoltate”, cofinantat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU). Prin intermediul acestui proiect , Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va sprijini financiar angajatorii care incadreaza, prin programe de ucenicie sau stagii de practica, someri in varsta de peste 25 de ani (non-NEET), inregistrati in evidentele Serviciului Public de Ocupare (SPO). Astfel, angajatorii care desfasoara programe de ucenicie sau stagii de practica vor beneficia de un sprijin financiar in valoare de 2.250 lei/luna/ucenic/stagiar.

Angajatorii vor putea beneficia de aceasta subventie pe toata durata contractului de ucenicie/stagiu incheiat, astfel: timp de 6 luni pentru stagiile de practica, iar pentru contractele de ucenicie, perioada variind in functie de nivelul de calificare, de la 1 la 3 ani, cu conditia mentinerii raporturilor de munca ale acestor categorii de persoane pe perioada contractului de stagiu/ucenicie.

Proiectul va fi implementat cu sprijinul agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca din 7 regiuni de dezvoltare, eligibile conform cererii de finantare, respectiv: Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia si Vest. Bugetul proiectului este de 124.934.687 lei (aproximativ 27 miloane euro) din care 106.194.484 lei (23 milioane euro) sunt cheltuieli nerambursabile. In cadrul proiectului va fi finantata angajarea, prin contracte de ucenicie si stagii de practica, a 3.842 de someri in vârsta de peste 25 de ani, astfel: • 1.921 de someri si persoane inactive din care 579 someri pe termen lung si/sau persoane cu dizabilitati si/sau persoane cu studii primare sau studii gimnaziale si/sau persoane cu studii liceale sau postliceale; • 1.152 persoane din mediul rural, in special persoanele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta; • 768 cetateni romani apartinând minoritatii rome. Persoanele interesate pot accesa site-ul atat site-ul www.anofm.ro, cat si pagina de Facebook a institutiei, https://www.facebook.com/fiiinformat/. Mentionam faptul ca acestea sunt actualizate permanent cu informatii despre proiect si despre fiecare masura activa derulata prin intermediul acestuia, persoanele interesate, pot obtine informatii si prin adresare directa catre agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca.

ACTIMOB 1- Activare si mobilitate tineri NEETs

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sustine integrarea pe piata fortei de munca a tinerilor NEETs. In acest sens, implementeaza proiectul ACTIMOB 1 - Activare si mobilitate tineri NEETs, proiect cofinantat de Uniunea Europeana din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. Prin implementarea acestui proiect se urmareste stimularea ocuparii a 1200 tineri NEETs someri inregistrati la Serviciul Public de Ocupare (SPO) cu rezidenta in regiunile Centru, Sud-Est si Sud Muntenia prin acordarea primei de activare.

Pentru a beneficia de acest sprijin financiar, tinarul NEET trebuie sa fie inregistrat de cel putin 30 de zile la agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca in raza careia are domiciliul sau resedinta, sa nu beneficieze de indemnizatie de somaj si sa se angajeze cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 3 luni, ulterior datei inregistrarii la agentie. Prima de activare de 1.000 de lei este neimpozabila si se acorda in doua transe: 50% la data angajarii si 50% dupa expirarea perioadei de 3 luni de la angajare. Recomandam tinerilor interesati se adreseze agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca in raza careia au domiciliul sau resedinta, pentru detalii privind inregistrarea (datele de contact sunt disponibile la https://www.anofm.ro/contacteaza-ne ) si sa urmareasca site-ul www.anofm.ro si pagina de Facebook a institutiei, https://www.facebook.com/fiiinformat/ , care sunt actualizate permanent cu informatii utile.

Reamintim ca, potrivit Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, actualizata, tinarul NEET este persoana cu virsta cuprinsa intre 16 ani si pana la implinirea varstei de 25 de ani, care nu are loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu participa la activitati de formare profesionala. ACTIMOB 1 - Activare si mobilitate tineri NEETs se implementeaza de ANOFM prin intermediul agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca din cele 19 judete din regiunile eligibile, respectiv Alba, Sibiu, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Galati, Tulcea, Constanta, Braila, Buzau, Vrancea, Arges, D�mbovita, Prahova, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Teleorman. Perioada de implementare este de 12 de luni, respectiv ianuarie 2018 � decembrie 2018, fiind prevazut un buget total de 2.112.246,22 lei din care 168.979,70 lei finantare nationala si 1.943.266,52 lei finantare externa nerambursabila. Proiectul ACTIMOB 1- Activare si mobilitate tineri NEETs�, este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru tineri, Obiectivul specific: 1.1 Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 - 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile (Centru, Sud-Est si Sud Muntenia).

PRO ACCES ALTERNATIV RMPD – Stimularea mobilitatii si subvenționarea locurilor de munca pentru someri și inactivi

Prin intermediul acestui proiect, ANOFM si-a propus sa sustina financiar, din FSE, masurile active acordate de agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca (AJOFM) in perioada 2014- 2021, pentru incadrarea a 110.540 de someri non-NEETs aflati in evidentele acestora. Mentionam ca pentru perioada 2014 - 2018 cheltuielile sunt retrospective..

Sunt finantate primele acordate somerilor non - NEETs care s-au angajat/se angajeaza (activare, mobilitate), precum si subventiile acordate angajatorilor pentru incadrarea persoanelor din urmatoarele categorii: cu virsta peste 45 ani, parin?i unici intretinatori, someri de lunga durata, persoane care mai au 5 ani pina la pensie.

Proiectul va fi implementat cu sprijinul AJOFM din cele 7 regiuni eligibile conform cererii de finan?are, respectiv Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia ?i Vest. Bugetul proiectului este de aproximativ 265.359.153,25 de euro (1.220.386.745,84 lei) din care aprox. 225.555.280,27 de euro (1.037.328.733,97 lei) cheltuieli totale nerambursabile (curs 1 euro = 4,599 lei).

Recomandam persoanelor interesate sa urmareasca site-ul www.anofm.ro ?i pagina de Facebook a institu?iei, https://www.facebook.com/fiiinformat/, actualizate permanent cu informa?ii despre proiect ?i despre fiecare masura activa derulata prin intermediul acestuia..

INTESPO - inregistrarea Tinerilor in Evidentele Serviciului Public de Ocupare POCU/135/2/3/113589

Proiectul vizeaza; creșterea numărului de tineri inactivi NEETs (Not in Education, Employment or Trening) înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO), precum și identificarea altor cel puțin 200.000 tineri NEETs inactivi, cu vârsta între 16-24 neînregistrați la SPO.

În cadrul proiectului, sunt vizați în special tinerii cu nivel scăzut de competențe și care au dificultăți în a se integra social. Din totalul celor care vor fi identificați, cel puțin 160.000 vor fi întegistrați la SPO și vor beneficia de informare şi consiliere profesională, inclusiv de profilare, iar după această etapă vor fi îndrumaţi către măsura activă de care au nevoie sau către alte servicii (Prgramul Naţional Şansa a doua – Ministerul Educatiei Naţionale, servicii de asistență socială).

Proiectul noncompetitiv INTESPO introduce managementul de caz ca metodă de lucru cu tinerii NEETs, care presupune un proces de interacțiune încadrul rețelei de servicii (de asistență sociala, educație, ocupare) prin care se asigură faptul că beneficiarii primesc serviciile de care au nevoie într-o formă de sprijin eficace și eficientă.

Astfel, va exista o colaborare strânsă între SPO și autorități locale, servicii de asistență socială, școală, servicii medicale, mediatori comunitari, poliție, biserică, ONG-uri implicate în activități destinate tinerilor și/sau asistenței sociale comunitare, etc.

Anunt: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale deruleaza in perioada 26 iunie - 03 august 2018 procedura de angajare a unui numar de 48 de asistenti sociali (1 post in fiecare judet, 7 posturi in municipiul Bucuresti), experti angajati in afara organigramei, pentru implementarea proiectului INTESPO - Inregistrarea Tinerilor in Evidentele Serviciului Public de Ocupare, contract de finantare POCU/2/3/113589. Bibliografia, formularul de inscriere si alte detalii sunt disponibile pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/minister/minister-organizare/concursuri/5172

SPO LOCAL - DIRECT ACCESIBIL

"Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013" - "Investeşte în oameni!" Axa prioritară nr. 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare” Domeniul major de interventie 4.1. „Intarirea capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”

Instituţiile judeţene selectate în proiect vor beneficia de reducerea timpului de răspuns la solicitări, de un transfer mult mai rapid al documentelor şi de stocarea în format electronic.

Claritatea, accesibilitatea şi transparenţa sunt dezideratele proiectului „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL”, un demers care îşi propune să simplifice, să eficientizeze şi să aducă într-o eră modernă serviciile de ocupare a forţei de muncă la nivel local.

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea si diversificarea tipurilor de servicii furnizate cetatenilor si institutiilor, prin simplificarea accesului la serviciile oferite si fluidizarea schimbului de informatii si documente, cat si accesul la informatiile cuprinse in documente

COMPETENTE SI SERVICII PENTRU EUROPA PES.EU2020

Obiectivul general al iniţiativei noastre vizează creşterea competenţelor profesionale ale personalului SPO prin formarea specifică priorităţilor Europa 2020 şi modernizarea sistemului de formare în sine.

Proiectul „Competenţe şi Servicii Pentru Europa 2020 PES.EU2020” se adresează personalului Serviciului Public de Ocupare la nivel local şi are drept obiectiv modernizarea SPO şi adaptarea instituţiei la cerinţele Uniunii Europene

Titlul proiectului: �Formarea capitalului uman � element esential pentru iesirea din criza� Contract POSDRU/110/5.2/G/87761 Formarea capitalului uman - element esential pentru iesirea din criza

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 5 Promovarea masurilor active de ocupare Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca.

Titlul proiectului: „Formarea capitalului uman – element esential pentru iesirea din criza” Contract POSDRU/110/5.2/G/87761

Anunturi Proiecte

Anunt de intentie- selectie parteneri pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180

Anunt de intentie- selectie parteneri pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180- prelungire termen 19.12.2014 orele 14.00

Anunt de intentie- selectie parteneri pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180- prelungire termen 12.01.2015 orele 16.00

Comunicat de presa Proiect CompEtent29.10.2014

Comunicat de presa Proiect CompEtent 30.06.2014

Comunicat de presa Proiect CompEtent10.10.2014

Anunt Proiect CompEtent 30.05.2014

Anunt lansare Proiect MIOS

Comunicat de presa Proiect CompEtent 30.09.2014

Invitatie lansare Proiect CompEtent

Informare Proiect GREEN Jobs

Comunicat de presa Proiect CompEtent 28.08.2014

Comunicat lansare Proiect CompEtent 29.01.2014

Comunicat de presa Proiect CompEtent 23.12.2014

Comunicat de presa Proiect CompEtent 25.07.2014

Comunicat de presa Proiect CompEtent 14.11.2014

Comunicat de presa Proiect CompEtent 22.01.2015

Comunicat de presa Proiect CompEtent 28.11.2014

Comunicat de presa Proiect CompEtent 04.12.2014

Comunicat de presa Proiect CompEtent 16.02.2015

Comunicat de presa Proiect CompEtent 26.02.2015

Comunicat de presa Proiect CompEtent 16.03.2015

Comunicat de presa Proiect CompEtent 26.03.2015

Comunicat de presa Proiect CompEtent 20.04.2015

Comunicat de presa Proiect CompEtent 30.04.2015

Comunicat de presa Proiect CompEtent 21.05.2015

Comunicat de presa Proiect CompEtent 15.06.2015

Comunicat de presa Proiect CompEtent 29.06.2015

Comunicat de presa Proiect CompEtent 23.07.2015

Comunicat de presa Proiect CompEtent 27.08.2015

Comunicat de presa Proiect CompEtent 21.10.2015